PC-Tech Computers

Witaj na stronie serwisu komputerowego PC-Tech Kielce!

Problem z komputerem? Przyjdź lub zadzwoń do nas!

W naszym sklepie kupisz:
- akcesoria komputerowe
- zasilacze, części chłodzenia
- komputery na zamówienie
- dyski twarde, pamięci RAM
- tusze do drukarek
... i nie tylko!

Zobacz również:
Firma PC-Tech Kielce Aukcje Allegro

Ważne informacje

Pn - Pt 10:00 - 18:00
Soboty 10:00 - 14:00
Lokalizacja:
Kielce, ul. Mała 6
691 996 995
(041) 344-75-65
PCTECHKIELCE
serwis@pctech24.pl

Regulamin usług serwisowych

 1. Serwis komputerowy PC-Tech Kielce nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów, w związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku HDD. Oprogramowanie nie jest objęte warunkami gwarancji. Czas naprawy gwarancyjnej w przypadku braków formalnych (np. brak karty gwarancyjnej, podpisu na dokumencie zakupu lub karcie gwarancyjnej, kopii dokumentu zakupu, niekompletne lub nieczytelne wypełnienie karty "Formularza zgłoszenia do serwisu") biegnie od momentu usunięcia tych braków przez klienta.
 2. Oględziny sprzętu komputerowego dotyczyć będą wyłącznie usterki podanej przez klienta. Oględziny są płatne jedynie w przypadku nie podjęcia naprawy (lub niemożliwości naprawy). Opłata ta może wzrosnąć, jeśli naprawa/uszkodzenia są bardziej złożone. W takim przypadku naliczana jest opłata za testowanie. Opłata pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony sprzęt okaże się sprawny (także odnośnie napraw gwarancyjnych).
 3. Naprawy do 300 zł netto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Konsultacja z klientem jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty, jak również zmiany kwalifikacji naprawy (np. z gwarancyjnej na naprawę pogwarancyjną odpłatną).
 4. Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania będzie naliczona bezzwrotna opłata 30zł netto.
 5. Serwis na życzenie klienta może wydać uszkodzone części.
 6. Na wszystkie usługi serwis udziela 30 dni gwarancji.
 7. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a niewynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.
 8. Po upływie 45 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne.
 9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.
 10. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami brutto (zawierają podatek VAT 22%).
 11. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.
 12. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nienaprawionego sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z tego, iż część elementów, w tym uszkodzonych, jest obecnie wykonywana w technologii SMD i BGA a co za tym idzie regeneracja takiego układu nie zawsze przynosi pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, niestety nie zawsze osiągalny.
 13. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.

Naprawa laptopów, komputerów, a także:

Serwis w domu

Przeprowadzamy serwis na zamó- wienie u klienta w domu. Nasi serwisanci przygotowani są na każde wezwanie, 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę!

Instalacja systemów

Oferujemy naprawę, instalację oraz optymalizację systemów z rodziny Windows i Linux. Instaluje-
my sterowniki oraz oprogramowa- nie zakupione przez klienta.

Diagnozowanie i naprawa

Zajmujemy się testowaniem i naprawą sprzętu komputerowego notebooków, nawigacji, drukarek i urządzeń zewnętrzn. Wystawiamy ekspertyzy urządzeń oraz modernizujemy posiadany sprzęt.

Projektowanie sieci

Projektujemy sieci komputerowe o różnych topologiach i różnym zasięgu działania. Zapewniamy instalację okablowania, konfigura- cję sprzętu i oprogramowania.

Odwirusowywanie

Zajmujemy się usuwaniem wiru- sów, trojanów i innych szkodliwych programów. Naprawiamy rejestr z błędnych wpisów i optymalizujemy go do komfortowej pracy.

Partnerzy


statystyka

Wszystkie prawa zastrzeżone
© Copyright 2009 - 2013


Programmed by PC-Tech
Developed by Marek Nagrodzki